Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 september 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 3583 van 6 september 2021: **** **** **** ****. **** **** op 1 september 2021 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2021032889
pub.
15/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2021-09-15 **** : 2021032889

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3583 van 6 september 2021: **** **** **** ****. **** **** op 1 september 2021 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning.


begin


Publicatie : 2021-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^