Lijst van 01 december 2011
gepubliceerd op 12 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011436
pub.
12/12/2011
prom.
01/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


1 DECEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot oprichting van erkende Ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, de artikelen 42, 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk PARTENA ONDERNEMINGSLOKET (0408.661.790), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nörether Strasse 114 type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Lontzen als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling sluiten;

Gelet op de aanvraag van 21 oktober 2011, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk PARTENA ONDERNEMINGSLOKET, teneinde van haar lijst van vestigingseenheden deze gevestigd te 4700 Eupen, Hütte 79, te schrappen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk PARTENA ONDERNEMINGSLOKET (0408.661.790), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten en laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nörether Strasse 114 type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Lontzen als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling sluiten, wordt vervangen als volgt : Parklaan 233, 9300 Aalst Uitbreidingstraat 180/1B, 2600 Antwerpen (Berchem) Avenue Jean-Baptiste Nothomb 44, 6700 Arlon Avenue Victor Hugo 54B, 1420 Braine-l'Alleud Anspachlaan 1, 1000 Brussel Louizalaan 500, 1050 Brussel Waversesteenweg 1510, 1160 Brussel (Oudergem) Boulevard Tirou 130, 6000 Charleroi Coupure Links 103, 9000 Gent Meiboom 24, 1500 Halle Thonissenlaan 92, 3500 Hasselt Houtmarkt 9/D, 8500 Kortrijk Avenue de Bouillon 1, 6800 Libramont Square des Conduites d'eau 13/14, 4020 Liège Rue de la Plaine 11 - Parc WEX, 6900 Marche-en-Famenne Boulevard Sainctelette 77, 7000 Mons Rue Pépin 1/A, 5000 Namur Rue Saint-Martin 5, 7500 Tournai Rue de Bruxelles 41, 4800 Verviers Stationlei 1, 1800 Vilvoorde Place Alphonse Bosch 18, 1300 Wavre Brussel, 1 december 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^