Lijst van 05 juli 2007
gepubliceerd op 23 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011378
pub.
23/07/2007
prom.
05/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


5 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket


De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot oprichting van erkende Ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 42, 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Kolonel Bourgstraat 113, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 november 2006;

Gelet op de aanvraag van 19 juni 2007, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, teneinde het adres van de vestigingseenheden gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 248, en te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 179, te wijzigen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Kolonel Bourgstraat 113, vermeld in het ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten en laatst gewijzigd op 10 november 2006, wordt vervangen als volgt : Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken;

Arenbergstraat 24, 2000 Antwerpen;

Brouwersvliet 33/7, 2000 Antwerpen;

Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge (Sint-Andries);

Kolonel Bourgstraat 113, 1140 Brussel (Evere);

Franklin Rooseveltlaan 235, 9000 Gent;

Geraetsstraat 18/2, 3500 Hasselt;

Edelweiss-site blok B, Half Daghmael 10, bus 1, 3020 Herent; rue du Palais 56, 4000 Liège;

Van Benedenlaan 32, 2800 Mechelen;

Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke;

Troonstraat 40-42, 8400 Oostende;

Ternesselei 330-332, 2160 Wommelgem.

Brussel, 5 juli 2007.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^