Lijst van 10 maart 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011116
pub.
20/03/2015
prom.
10/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


10 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.58, III.61 en III.62;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA (0859.756.332), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Kolonel Bourgstraat 113, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014035920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014205328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 tot vaststelling van erkenningen in het kader van de verbetering van schapen- en geitenrassen en van de bijlage van het besluit van de Waalse Regerin sluiten;

Gelet op de aanvraag van 23 februari 2015, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, teneinde de vestigingseenheid gevestigd te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 348, te erkennen;

Overwegende dat de nieuwe vestigingseenheid heeft aangetoond te voldoen aan de vereiste voorwaarden, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA (0859.756.332), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Kolonel Bourgstraat 113, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten en laatst gewijzigd op 13 juni 2014, wordt vervangen als volgt : Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken Oudaan 18, 2000 Antwerpen Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge (Sint-Andries) Keizer Karellaan 584, bus B2, 1082 Brussel Kolonel Bourgstraat 113, 1140 Evere Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent Sluisweg 1, 9000 Gent Geraetstraat 18/2, 3500 Hasselt Edelweiss-site blok B, Half Daghmael 10, bus 1, 3020 Herent Avenue Rogier 19/20, 4000 Liège Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke Troonstraat 40-42, 8400 Oostende Hoogleedsesteenweg 348, 8800 Roeselare Hélène Dutrieulaan 13, bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem Rue des Carrières 65, 4800 Verviers Ternesselei 330-332, 2160 Wommelgem Brussel, 10 maart 2015.

W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^