Lijst van 15 mei 2013
gepubliceerd op 07 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011262
pub.
07/06/2013
prom.
15/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 MEI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het Handelsregister, tot oprichting van erkende Ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, de artikelen 42, 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk K.M.O. DIRECT (0480.204.636), thans genoemd ZENITO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Fange Mariette » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Les Troufferies de Libin » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Le Ruisseau le Glan » te Libin sluiten;

Gelet op de aanvraag van 25 april 2013, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk ZENITO Ondernemingsloket, teneinde van de lijst van haar vestigingseenheden deze gevestigd te 5590 Ciney, Place Vandervelde, 1, te schrappen en teneinde twee nieuwe bijkomende vestigingseenheden te erkennen;

Overwegende dat de nieuwe vestigingseenheden hebben aangetoond dat zij voldoen aan de vereiste voorwaarden, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk ZENITO Ondernemingsloket (0480.204.636), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten en laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Fange Mariette » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Les Troufferies de Libin » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Le Ruisseau le Glan » te Libin sluiten, wordt vervangen als volgt: Dirk Martensstraat 67, 9300 Aalst Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen Rue du Château-Bourlu 14, 7800 Ath 't Zand 20, 8000 Brugge Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel (Evere) Esplanade René Magritte 1, 6010 Charleroi (Couillet) Hoogveld 22, 9200 Dendermonde Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Stationsstraat 17, 9900 Eeklo Diestseweg 63, 2440 Geel Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent Boelarestraat 11-13, 9500 Geraardsbergen Marktstraat 41, 8530 Harelbeke Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Belgiëlaan 52, 2200 Herentals Maarschalk Fochlaan 34, 8900 Ieper Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist Lekkerbeetstraat 2, 8500 Kortrijk Rue de la Loi 36, 7100 La Louvière Diestsevest 52-54, 3000 Leuven Rue du Serpont 29A/3, 6800 Libramont Kruisbogenhofstraat 23, 2500 Lier Einestraat 26, 9700 Oudenaarde Rijksweg 9, 2870 Puurs Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare Hendrik Heymanplein 1b, 9100 Sint-Niklaas Quai Andreï Sakharov 8, 7500 Tournai Meirgorenstraat 6, 2300 Turnhout Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne Pand 349, 8790 Waregem De Merodedreef 100, 2260 Westerlo Brussel, 15 mei 2013.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^