Lijst van 17 juli 2013
gepubliceerd op 22 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011416
pub.
22/08/2013
prom.
17/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


17 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, de artikelen 42, 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk KONTAKTPUNT K.M.O. - H.D.P. ONDERNEMINGSLOKET (0456.336.993), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Koningstraat 196, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010009924 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010027251 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van openbaar nut van de ontsluiting van percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten voor bedrijfsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010018393 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze ove sluiten;

Gelet op de aanvraag van 4 juli 2013, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk KONTAKTPUNT K.M.O. - H.D.P. ONDERNEMINGSLOKET, teneinde het adres van de vestigingseenheden gevestigd te 1210 Brussel, Koningsstraat 196, te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 56/A, te 4000 Luik, boulevard d'Avroy 63, te 5000 Namen, rue du Pont 1, te 6000 Charleroi, place des Tramways 9/2 en te 7000 Bergen, Grand-Place 10 te wijzigen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk KONTAKTPUNT K.M.O. - H.D.P. ONDERNEMINGSLOKET (0456.336.993), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Koningstraat 196, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten en laatst gewijzigd op 16 november 2010, wordt vervangen als volgt : Watermolenstraat 18, 9320 Aalst (Erembodegem) Frankrijklei 39, 2000 Antwerpen Gistelsesteenweg 17, 8200 Brugge (Sint-Andries) Anspachlaan 1, 1000 Brussel Boulevard Tirou 130, 6000 Charleroi Industriepark Drongen 3, 9031 Drongen Stationsstraat 41, 9900 Eeklo Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent Martelarenlaan 3, bus 2, 3500 Hasselt President Kennedypark 31/A, 8500 Kortrijk Square des Conduites d'eau 13/14, 4000 Liège Boulevard Sainctelette 77, 7000 Mons Rue Pépin 1/A, 5000 Namur Rue de Bruxelles 51, 1400 Nivelles Euphrosina Beernaertstraat 104, 8400 Oostende Stationsstraat 11, 9600 Ronse Plezantstraat 161, 9100 Sint-Niklaas Parklaan 59/3, 1930 Zaventem Brussel, 17 juli 2013 Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^