Lijst van 19 januari 2015
gepubliceerd op 28 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011036
pub.
28/01/2015
prom.
19/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.58, III.61 en III.62;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende Ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als Ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk ACERTA ONDERNEMINGSLOKET (0480.513.551), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036939 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV" sluiten;

Gelet op de aanvraag van 12 december 2014, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk ACERTA ONDERNEMINGSLOKET, teneinde het adres van de vestigingseenheid te 2500 Lier, Gasthuisvest 9, te wijzigen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk ACERTA ONDERNEMINGSLOKET (0480.513.551), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, vermeld in het ministerieel besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 09/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten en laatst gewijzigd op 12 november 2014 wordt vervangen als volgt : Leo de Béthunelaan 100, 9300 Aalst Parc Artisanal 11-13, 4671 Blégny Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge (Assebroek) Espace Sud - Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi (Couillet) Noordlaan 148, 9200 Dendermonde Opgeëistenlaan 8, 9000 Gent Kunstlaan 16, 3500 Hasselt Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes Diestsepoort 1-7, 3000 Leuven Berlaarsesteeneg 39/1, 2500 Lier Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas Patersstraat 100, 2300 Turnhout Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk Brussel, 19 januari 2015.

W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^