Lijst van 20 april 2004
gepubliceerd op 08 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011253
pub.
08/06/2004
prom.
20/04/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


20 APRIL 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket


De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kortenberglaan 71/4;

Gelet op de aanvraag van 12 maart 2004, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, teneinde de adressen van twee vestigingseenheden te wijzigen, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kortenberglaan 71/4, vermeld in het ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten, wordt vervangen als volgt : Arenbergstraat 24, 2000 Antwerpen Brouwersvliet 33/7, 2000 Antwerpen Torhoutsesteenweg 248, 8200 Brugge Kortenberglaan 71/4, 1000 Brussel Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel Hoogstraat 13, 9000 Gent Geraetstraat 18/2, 3500 Hasselt Mechelsesteenweg 179, 3020 Herent Atealaan 4/B, 2200 Herentals Rue du Palais 56, 4000 Liège Sint-Romboutskerkhof 4, 2800 Mechelen Van Benedenlaan 32, 2800 Mechelen Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke Grote Baan 201, 2380 Ravels Industriepark Noord 28/B, 9100 Sint-Niklaas Ternesselei 330-332, 2160 Wommelgem.

Brussel, 20 april 2004.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^