Lijst van 30 januari 2004
gepubliceerd op 12 maart 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011070
pub.
12/03/2004
prom.
30/01/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


30 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket


De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten tot erkenning als ondernemingsloket van de vereniging zonder winstoogmerk Biz Ondernemingsloket, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 284;

Gelet op de aanvraag van 1 juli 2003, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk Biz Odernemingsloket, teneinde bijkomende vestigingseenheden te erkennen;

Overwegende dat 16 vestigingseenheden hebben aangetoond dat ze voldoen aan de vereiste voorwaarden, Besluit : Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk Biz Ondernemingsloket, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 284, vermeld in het ministerieel besluit van 11 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 11/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket sluiten, wordt vervangen als volgt : Square J. Geerinckx 2, 9300 Aalst;

Brouwersvliet 4, 2000 Antwerpen;

Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen;

Ezelstraat 25, 8000 Brugge;

Wittemolenstraat 64, 8200 Brugge;

Koningsstraat 284, 1000 Brussel;

Place Rucloux 4, 6000 Charleroi;

Noordlaan 21, 9200 Dendermonde;

Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel;

Martelaarslaan 49, 9000 Gent;

Sint-Pietersplein 60, 9000 Gent;

Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt;

Kuringersteenweg 392, 3511 Hasselt;

Industrielaan Westhoek Expo, 8900 Ieper;

Casinoplein 10, 8500 Kortrijk;

Kennedypark 33, 8500 Kortrijk;

Tiensevest 61, 3010 Leuven;

Quai des Vennes 16, 4020 Liège;

Onze-Lieve-Vrouwestraat 85/1, 2800 Mechelen;

Onze-Lieve-Vrouwestraat 85/3, 2800 Mechelen;

Zandvoordeschorredijkstraat 289, 8400 Oostende;

Markt 41, 9700 Oudenaarde;

Polenplein 10, 8800 Roeselare;

Vogelzang 1, 2300 Turnhout;

Grote Markt 9, 8630 Veurne;

Medialaan 26, 1800 Vilvoorde.

Brussel, 30 januari 2004.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^