Lijst
gepubliceerd op 02 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Erkenning van geneesheren in toepassing van artikel 75 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, gewijzigd in Lijs

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022831
pub.
02/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Erkenning van geneesheren in toepassing van artikel 75 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, gewijzigd inzonderheid door de koninklijke besluiten van 17 mei 1966 en 23 december 1970 Lijst van de erkende geneesheren, gemachtigd om de medische controles te verrichten bepaald bij het bovenvermeld algemeen reglement en conform de volgende beperkingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^