Lijst
gepubliceerd op 23 juli 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 11 maart 1999, wordt de op 31 dece(...)

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1999003157
pub.
23/07/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren (artikel 65, alinea 3, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 11 maart 1999, wordt de op 31 december 1998 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, gewijzigd door de overdracht van de registratie van « Banco Exterior de Espa|$$|Atna, naamloze vennootschap naar Spaans recht, Kunstlaan 43, 1040 Brussel » aan « Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario S.A., naamloze vennootschap naar Spaans recht, Kunstlaan 43, 1040 Brussel ».

Brussel, 11 maart 1999.

De Voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^