Lijst
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958, houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A4-1, cijf

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011326
pub.
04/08/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958, houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) gevoegd was, moet als volgt aangevuld worden, op grond van één ministerieel besluit van 2 mei 2000 houdende ambtelijke erkenning van één springstof vervaardigd door de Duitse firma "WESTSPRENG GmbH" te Finnentrop-Fretter : - in randnummer A4-1, cijfer 8, aanvullen : w) de hierna volgende springstof vervaardigd door de Duitse firma "WESTSPRENG GmbH" te Finnentrop-Fretter : 4) EMULGIT 42 GP Ze wordt aanvaard in gepatroneerde vorm voor springwerk als springstof type E die het UN-identificatienummer 0241 draagt. De patronen met "EMULGIT 42 GP" hebben een nominale diameter van ten minste 50 millimeter.

De nominale massa van deze patronen moet een veelvoud van 50 gram zijn met een toegelaten afwijking van 3 % en mag niet 5 (vijf) kilogram overschrijden.

Ze mogen dienen als aanzetpatroon geschikt om een slagpijpje toegelaten voor dat gebruik te krijgen.

De springstof mag onder water gebruik worden.

Ze mag alleen gebruikt worden voor springwerk op werkterreinen in open lucht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^