Lijst
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 29 mei 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch.

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003282
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend (artikel 65 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 29 mei 2002 wordt de op 31 december 2001 opgemaakte lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, gewijzigd door de registratie van « Banque Covefi, naamloze vennootschap naar Frans recht, rue de Glategnies 4, 7500 Tournai ».

Brussel, 29 mei 2002.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^