Lijst
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 13 juni 2002. De Voorzitter, E. Wymeersch.

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003303
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren (artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel) De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren wordt gewijzigd in de rubriek « 1. WISSELKANTOREN OPGERICHT IN DE VORM VAN EEN VENNOOTSCHAP » door de doorhaling van « United Europhil N.V., Gootstraat 21, 1000 Brussel ».

Brussel, 13 juni 2002.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^