Lijst
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijk erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen Aan randnummer B1, toe

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011380
pub.
13/08/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijk erkende springstoffen De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) wordt als volgt aangevuld krachtens twee ministeriele besluiten van 12 mei 2000 en 19 juni 2002 : Aan randnummer B1, toevoegen : 3ter. 1. elektrische slagpijpjes met geïntegreerde programmeerbare elektronische vertraging. 2. De voorgeschreven verpakkingsmethode is P 131 volgens de aanbevelingen der experten van de Verenigde Naties inzake vervoer van gevaarlijke goederen, zoals zij in het kader van het Europees verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) zijn opgelegd. 3. a) B1 b) UN-identificatienummer 0030, 0255 of 0456 dragen.4. Ja.Ze zijn verboden in de ondergrondse werken van steenkoolmijnen. 5. De elektronische slagpijpjes moeten ten minste de kracht van een standaardslagpijpje nr.8 met 2 g kwikfulminaat hebben. Ze moeten voldoen aan de krachtproef die onder het cijfer 7 van randnummer B1-3 van de lijst van de erkende springstoffen beschreven is.

De elektronische slagpijpjes dragen op de huls en/of op een identificatieplaatje een specifieke markering waarbij ze geïdentificeerd kunnen worden. 6. De elektronische slagpijpjes mogen niet springen wanneer ze onderworpen worden aan een ontlading van statische elektriciteit van 25 kV afgegeven door een elektrische capaciteit van 500 pF.7. De elektronische slagpijpjes van een bepaald merk en type kunnen enkel gebruikt worden met slagpijpjes van hetzelfde merk en hetzelfde type. De ontstekingsdraad van het elektronische slagpijpje kan een trekkracht weerstaan die overeenstemt met een maximummassa van vijf kilogram.

De elektronische slagpijpjes mogen enkel gecontroleerd en afgevuurd worden door programmeer- en afvuurtoestellen die hiervoor speciaal ontworpen werden en die aan het merk en het type slagpijpjes aangepast zijn.

Het verbindingssysteem tussen de aanzetdraad van het elektrische slagpijpje met geïntegreerde programmeerbare elektronische vertraging en de schietlijn of "bus" lijn moet door de Dienst der Springstoffen voor gebruik goedgekeurd worden. » 8. Worden erkend en voor gebruik aanvaard, de elektronische slagpijpjes van de merken : "I-KON", gefabriceerd in Troisdorf (Duitsland) door de firma "ORICA GERMANY GmbH" te Troisdorf; "DAVEYTRONIC V2", gefabriceerd te Héry (Frankrijk) door de firma "DAVEY-BICKFORD" te Rouen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^