Lijst
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A4-1, cijfer 8,

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011147
pub.
15/05/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) gevoegd was, moet als volgt aangevuld worden, op grond van een ministerieel besluit van 12 januari 2006 houdende ambtelijke erkenning van een springstof vervaardigd in de fabriek te Vonges (Frankrijk) door de firma "NOBEL EXPLOSIFS FRANCE" : - in randnummer A4-1, cijfer 8, a), toevoegen : 42. "IREMITE 1000 AS". Deze springstof wordt enkel aanvaard in gepatroneerde vorm, onder de handelsnaam "CISALEX 13" en "CISALEX 17", voor springwerk als springstof type E die het identificatienummer UN-0241 draagt.

De patronen van "CISALEX 13" en "CISALEX 17" hebben respectievelijk een nominale diameter van 13 (dertien) en 17 (zeventien) millimeter en een lengte van 500 (vijf honderd) millimeter. Hun nominale nettomassa bedraagt respectievelijk 52 (tweeenvijtig) en 95 (vijfennegentig) gram, met een toegestane afwijking van 3 %.

Het omhulsel van de patronen bestaat uit een buis in hard plastic die aan de uiteinden open is.

Op het omhulsel van de aldus gevormde patronen, ontdaan van rode band aan de uiteinden, staat gedrukt : 1° de handelsnaam van de vervatte springstof;2° de firmanaam van de fabrikant;3° de fabricagedatum;4° het volgnummer van de verpakkingskist. Die patronen worden gebruikt als snijdexplosieven die in de lengte aangezet zijn door een slagkoord van 12 g/m minimum, vastgehecht op het patroon. Ze mogen onder water gebruikt worden.

Ze mogen gebruikt worden voor springwerk op werkterreinen, zowel in open lucht als ondergronds, met uitzondering van steenkoolmijnen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^