Lijst
gepubliceerd op 19 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : 1. Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naamloze vennootschap CVBA : Coöperatiev(...) 2. Aanduiding van de takken De volgende onderneminge

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2007003077
pub.
19/02/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Lijst van de verzekeringsondernemingen (afgesloten op 31 december 2006) Gebruikte tekens : 1. Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naamloze vennootschap CVBA : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2.Aanduiding van de takken De volgende ondernemingen zijn toegelaten voor de takken aangeduid volgens de nummering die voorkomt in de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

Bovendien voor tak 01 -1 a ongevallen, behalve arbeidsongevallen - wet - 1b arbeidsongevallen - wet en voor de tak 10 : - 10 Onderneming toegelaten voor tak 10, die gemachtigd is om de verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de risico's van de aansprakelijkheid van de vervoerder te beoefenen. - 10a Onderneming toegelaten voor tak 10, die gemachtigd is om de verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te beoefenen, met uitsluiting van de risico's van de aansprakelijkheid van de vervoerder. - 10b Onderneming toegelaten voor tak 10, die gemachtigd is om de risico's van de aansprakelijkheid van de vervoerder te beoefenen, met uitzondering van de verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. 1. Lijst van de toegelaten ondernemingen bekendgemaakt overeenkomstig de laatste alinea van artikel 4 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. A. Ondernemingen naar Belgisch recht

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

B. Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, actief in België door middel van een bijkantoor.

NIHIL 2. Lijst van de ondernemingen bekendgemaakt overeenkomstig artikel 66 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. A. Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, actief in België door middel van een bijkantoor.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

B. Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte, actief in België bij wijze van vrije dienstverrichting.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

C. Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, actief in België bij wijze van vrije dienstverrichting.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^