Lijst
gepubliceerd op 16 februari 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites Lijst van verboden websites in de zin van artikel 43/8,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009055
pub.
16/02/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites Lijst van verboden websites in de zin van artikel 43/8, § 2, 5° van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, goedgekeurd door de Kansspelcommissie op 8 februari 2012.

De volledige lijst is consulteerbaar op de website van de Kansspelcommissie www.gamingcommission.be .

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^