Lijst
gepubliceerd op 11 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 2 juli 2014 werden de volgende leden van het gerechtspersoneel aangewezen als ass - voor

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009433
pub.
11/08/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 2 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014009426 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten werden de volgende leden van het gerechtspersoneel aangewezen als assessor in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep voor een termijn van vijf jaar vanaf 1 september 2014 : - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau A : de heer Guy Leysen, wd. hoofdgriffier rechtbank eerste aanleg te Antwerpen; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau B : de heer Paul Devocht, griffier arbeidshof Antwerpen; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Cathrina Van den Abeele, hoofdgriffier hof van beroep Gent; de heer Wim Orbie, wd. hoofdgriffier rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau B : de heer Dirk Vandevoorde, secretaris arbeidsauditoraat Gent, afdeling Kortrijk, Ieper, Veurne, Roeselare;

Mevr. Ann De Beer, secretaris parket hof van beroep Gent; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor wat betreft de functie van Nederlandstalig assessor-gerechtspersoneel niveau A : de heer Carl Debusschere, referendaris hof van beroep Brussel; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor wat betreft de functie van Franstalig assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Sandrine Allard de Bihl, griffier-hoofd van dienst van de Franstalige politierechtbank Brussel;

Mevr. Pascale Vanroy, hoofdgriffier politierechtbank Waals-Brabant, afdeling Nijvel en Waver; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor wat betreft de functie van Franstalig assessor-gerechtspersoneel niveau B : de heer Jean-Marc Eloy, secretaris parket Brussel;

Mevr. Nathalie Minnen, wd. griffier-hoofd van dienst van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Muriel Godin, wd. hoofdgriffier arbeidsrechtbank Luik; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau B : de heer Michel Lambert, griffier rechtbank eerste aanleg Luxemburg; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Monique Selvais, wd. hoofdsecretaris parket procureur des Konings Charleroi; de heer Jean Deleuze, wd. hoofdgriffier arbeidshof Bergen; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau B : Mevr. Catherine Mariest, griffier rechtbank van koophandel Bergen-Charleroi.

De volgende leden van het gerechtspersoneel worden overenkomstig art. 39, zesde lid, van de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht sluiten tot wijzing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht gevoegd bij de bovenstaande personen : - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau B : de heer Eric Coene, secretaris arbeidsauditoraat Antwerpen; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Myriam De Bock, hoofdgriffier arbeidsrechtbank Gent; de heer Guy De Lobelle, wd. hoofdsecretaris arbeidsauditoraat Gent;

Mevr. Maddy De Coninck, wd. hoofdgriffier rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor wat betreft de functie van Nederlandstalig assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Sabine De Bruycker, griffier hoofd van dienst arbeidsrechtbank Brussel; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor wat betreft de functie van Franstalig assessor-gerechtspersoneel niveau A : Mevr. Régine Coulon, hoofdsecretaris arbeidsauditoraat Nijvel; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen voor wat betreft de functie van assessor-gerechtspersoneel niveau A : de heer Christophe Philippe, hoofdgriffier vredegerecht Fontaine l'Evêque;

Mevr. Cécile Devergnies, afdelingsgriffier arbeidsrechtbank Bergen-Charleroi.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^