Lijst
gepubliceerd op 28 april 2014

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014202722
pub.
28/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0435.838.222 DELAFONTAINE - STUDIEBUREAU intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 08/04/2014 Ond. Nr. 0437.063.885 MOTORSPORT INTERNATIONAL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 01/04/2014 Ond. Nr. 0441.768.583 CICOME - SERVICES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 01/04/2014 Ond. Nr. 0453.836.274 LE PANORAMA DE ROBELMONT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 31/03/2014 Ond. Nr. 0456.509.318 AGEM VAKANTIEWONINGEN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 08/04/2014 Ond. Nr. 0459.381.706 MEERBERGEN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 31/03/2014 Ond. Nr. 0459.672.409 TORQUE B.V. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 30/03/2014 Ond. Nr. 0470.807.811 BOULANGERIE 2000 intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 02/04/2014 Ond. Nr. 0867.502.177 TRAVAUX DE RENOVATION ET SERVICES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 04/04/2014 Ond. Nr. 0882.202.924 LONTIE PHOTO DIGIT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 06/04/2014 Ond. Nr. 0892.683.674 LIMAL CAR intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 08/04/2014 Ond. Nr. 0896.022.355 LES CONSTRUCTIONS MIRKO GALEAZZI ET BATIMENTS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 02/04/2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^