Lijst
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015204413
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204413

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raaplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond. Nr. 0419.155.608 LES ABATTOIRS GASPAR intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 10/09/2015 Ond. Nr. 0434.643.043 ANDRE DENTANT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 14/09/2015 Ond. Nr. 0823.862.570 LOGISTIC BULK EUROPEAN RAIL TRANSPORTS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 10/09/2015 Ond. Nr. 0828.880.935 OK-TRANS 7 intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 14/09/2015 Ond. Nr. 0878.295.903 RUDIVERDI intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 11/09/2015 Ond. Nr. 0891.582.131 LEYS MEDIA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 16/09/2015 Ond. Nr. 0898.157.543 GLOBE STAR IMPORT EXPORT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 09/09/2015.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^