Lijst
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016200545
pub.
05/02/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200545

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02-277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0419.806.595 ARBILUX intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12/01/2016 Ond. Nr. 0435.450.024 DANIEL MAES & CO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 15/01/2016 Ond. Nr. 0459.382.892 V.B.S. ORSMAAL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 17/01/2016 Ond. Nr. 0466.742.422 THUISVERPLEGING PEETERMANS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12/01/2016 Ond. Nr. 0829.341.387 CENTRE AL HASHIMI DES HERBES NATURELLES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 14/01/2016


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^