Lijst
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016205655
pub.
21/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205655

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond. Nr. 0407.029.024 GERBER TECHNOLOGY intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 21/10/2016 Ond. Nr. 0884.948.816 GWENDY intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 17/10/2016 Ond. Nr. 0890.296.583 VETERINAIRE S. TIXHON intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 25/10/2016.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^