Lijst
gepubliceerd op 03 februari 2017

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017200605
pub.
03/02/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200605

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02-277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0433.103.614 COIFFURE ANNICK intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 13/01/2017 Ond. Nr. 0452.213.505 BIOS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 12/01/2017 Ond. Nr. 0463.049.096 INSTITUT DE REFERENCES DES MARCHES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 10/01/2017 Ond. Nr. 0472.654.571 V.D.S. MANAGEMENT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 12/01/2017


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^