Lijst
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018205343
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205343

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0401.451.128 LE FOYER HUY - WAREMME intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 30/08/2018 Ond. Nr. 0441.980.302 ENGIE FLEET intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 21/09/2018 Ond. Nr. 0453.220.919 GEOSTA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/09/2018 Ond. Nr. 0461.822.839 TRP BELGIUM intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/09/2018 Ond. Nr. 0472.719.206 BLANICKA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12/08/2018 Ond. Nr. 0475.461.237 NITRO EU CONSULTING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 27/08/2018 Ond. Nr. 0479.414.481 BEBA PARTNERS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 18/12/2017 Ond. Nr. 0479.977.774 FACTOR ENGINEERING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 05/09/2018 Ond. Nr. 0821.754.702 IMMO DE PAUW intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 01/10/2018 Ond. Nr. 0828.662.189 NEW ASTORIA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/09/2018 Ond. Nr. 0840.540.830 ASWAK SOUSS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 30/09/2018 Ond. Nr. 0846.014.895 INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 01/10/2018 Ond. Nr. 0861.053.657 UP & COMING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/09/2018 Ond. Nr. 0867.772.787 JAC CONSULTING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 27/09/2018 Ond. Nr. 0888.349.952 CONSULTAD intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 25/09/2018.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^