Lijst
gepubliceerd op 29 oktober 2018

Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel2018/205346 Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeur Ond Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018205346
pub.
29/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205346

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel2018/205346 Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan. Deze procedure kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00.

Ond Nr. 0452.365.141 HUVEBA Op 09/10/2018 werd het ondernemingsnummer 0452.365.141 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0432.376.213 Ond. Nr. 0700.758.484 RAPHA RACING LTD Op 09/10/2018 werd het ondernemingsnummer 0700.758.484 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0547.744.152.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^