Lijst
gepubliceerd op 22 november 2018

Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018205756
pub.
22/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205756

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeurd door het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan. Deze procedure kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02-277 64 00.

Ond Nr. 0861.702.963 CONSO+ Op 05/11/2018 werd het ondernemingsnummer 0861.702.963 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0861.834.112


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^