Lijst
gepubliceerd op 27 mei 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs A3 ICT-toepassingen Coördinatoren (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19083 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2019 De lijst van gesl(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019202567
pub.
27/05/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202567

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs A3 ICT-toepassingen Coördinatoren (m/v/x) (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19083 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2019 De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder van de FOD Binnenlandse Zaken die de finale beslissing neemt.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^