Lijst
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Architects (niveau A3) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19242 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019205227
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019205227

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Architects (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19242 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2019.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder van de FOD BOSA die de finale beslissing neemt.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^