Lijst
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020200944
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200944

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeurd door het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan. Deze procedure kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00.

Ond. Nr. 0429.789.974 DESIGN DIRECTION Op 10/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0429.789.974 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0429.799.080 Ond. Nr. 0429.934.286 PUBLI-FLASH Op 10/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0429.934.286 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0429.873.415 Ond. Nr. 0430.339.807 SOCIETE COOPERATIVE D'IMPRESSION ET D'EDITION GRAFITILFF Op 11/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0430.339.807 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0430.329.018 Ond. Nr. 0430.795.410 BATIMAT Op 10/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0430.795.410 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0431.152.033 Ond. Nr. 0430.803.526 SO.S. CONCEPT Op 10/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0430.803.526 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0430.773.634 Ond. Nr. 0430.856.974 DANEVA Op 10/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0430.856.974 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0430.816.194 Ond. Nr. 0430.903.791 SOCODETRA Op 10/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0430.903.791 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0430.921.906 Ond. Nr. 0742.692.871 MS AMLIN MARINE Op 11/02/2020 werd het ondernemingsnummer 0742.692.871 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0670.726.393


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^