Lijst
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021200675
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200675

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeurd door het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan. Deze procedure kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00.

Ond. Nr. 0442.438.081 MAMPAEY Op 05/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0442.438.081 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0442.140.252 Ond. Nr. 0866.089.937 TCM BRABANT Op 05/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0866.089.937 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0866.124.084 Ond. Nr. 0869.969.442 FC CURREGHEM Op 11/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0869.969.442 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0870.366.548 Ond. Nr. 0869.972.313 FC CUREGHEM Op 05/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0869.972.313 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0870.366.548 Ond. Nr. 0871.896.574 EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE CHRETIENNE ET MARIALE Op 05/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0871.896.574 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0871.896.673 Ond. Nr. 0872.525.292 MATEKEMATA Op 11/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0872.525.292 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0872.744.434 Ond. Nr. 0875.421.733 LA BALESTRA Op 05/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0875.421.733 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0875.436.678 Ond. Nr. 0877.822.482 COUR EUROPEENNE D'ARBITRAGEET DE MEDIATION DE BRUXELLES Op 11/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0877.822.482 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0877.822.680 Ond. Nr. 0879.461.782 DEPORTIVO LA CORONNE Op 09/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0879.461.782 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0879.461.980 Ond. Nr. 0879.461.881 DEPORTIVO LA CORONNE Op 09/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0879.461.881 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0879.461.980 Ond. Nr. 0890.515.923 UNITE PASTORALE DE FRAMERIES - QUEVY Op 09/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0890.515.923 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0890.516.022 Ond. Nr. 0892.061.983 PLATFORM+ Op 11/02/2021 werd het ondernemingsnummer 0892.061.983 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0892.069.210


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^