Lijst
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Organisatie (niveau A3) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG21040 Solliciteren kan tot 08/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het sele

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021200797
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200797

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Organisatie (m/v/x) (niveau A3) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG21040 Solliciteren kan tot 08/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOB BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^