Lijst
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021202109
pub.
04/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021202109

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeurd door het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan. Deze procedure kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00.

Ond. Nr. 0410.600.109 LA SOCIETE ROYALE "EUPENER-MANNERQUARTETT" Op 22/04/2021 werd het ondernemingsnummer 0410.600.109 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0415.365.282 Ond. Nr. 0760.703.494 LOUMI Op 22/04/2021 werd het ondernemingsnummer 0760.703.494 afgesloten wegens dubbel en vervangen door het volgende nummer: 0433.788.354


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^