Mededeling Van De Nationale Bank
gepubliceerd op 15 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van Deze

bron
nationale bank van belgie
numac
2013003056
pub.
15/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 25 september 2012 heeft geen bezwaren geformuleerd met betrekking tot de overdracht van de levensverzekeringscontracten (fusie door absorptie) die Belgische risico's dekken van de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Nemian Life & Pensions SA naar de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Allianz Life Luxembourg SA. Deze overdracht werd in Luxemburg bij ministerieel besluit toegestaan op 11 december 2012.

Deze overdracht is tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^