Mededeling Van De Nationale Bank
gepubliceerd op 29 november 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze

bron
nationale bank van belgie
numac
2013003384
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 8 oktober 2013, geen bezwaren geformuleerd met betrekking tot de overdracht van de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten die Belgische risico's dekken van de verzekeringsondernemingen naar Brits recht Eagle Star Insurance Company Limited, Home and Overseas Insurance Company Limited en City of London Insurance Company Limited aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht RiverStone Insurance (UK) Limited met ingang van 31 december 2013.

Deze overdracht werd door de High Court of Justice toegestaan op 8 november 2013.

Deze overdracht is tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikelen 76 en volgende van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 oktober 2013.

De Gouverneur, L. COENE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^