Mededeling
gepubliceerd op 20 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Mededeling. - Oproep Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het dringend zal overgaan tot de aanwijzing van volgende personeelslid : - één Franstalig bestuursassistent. - een Nederlandstalig bestuursassistent. Het verwijst De functie va

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie
numac
2001022331
pub.
20/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN JUSTITIE


Mededeling. - Oproep Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het dringend zal overgaan tot de aanwijzing van volgende personeelslid : - één Franstalig bestuursassistent. - een Nederlandstalig bestuursassistent.

Het verwijst hierbij naar het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 8 mei 1997), naar het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten bij het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 28 mei 1997) en naar het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot bepaling van het taalkader van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 28 mei 1997).

De functie van de ambtenaar zal er in bestaan administratieve bijstand te verlenen aan het Comité, aan zijn Bureau en aan de beperkte commissies.

Kennis en ervaring op het gebied van : - informatica ( Word en Excel) - boekhouding; - tweede landstaal zullen ten zeerste worden op prijs gesteld.

Kandidaturen dienen te worden ingediend ten laatste veertien dagen na publicatie van deze mededeling aan volgend adres : De heer Voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Pachécolaan 19, bus 5, Vesaliusgebouw, 4de verdieping, bureau V419, 1010 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^