Mededeling
gepubliceerd op 26 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Adviesraad voor Ouderen Mededeling. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 212 van 28 juni 2012, bladzijde 35869 dient het volgende document te worden bijgevoegd :

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012204024
pub.
26/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federale Adviesraad voor Ouderen Mededeling. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 212 van 28 juni 2012, bladzijde 35869 dient het volgende document te worden bijgevoegd :

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^