Mededeling
gepubliceerd op 19 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Benoemingen Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 werd benoemd : Officier De heer Joannes THUY, Woordvoerder, Hoofd van de Media- en Communicatie-Cel van Eurojust . Bij koninkli(...) Commandeur De heer Marcel VAN D

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015268
pub.
19/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden. - Benoemingen Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten8 werd benoemd : Officier De heer Joannes THUY, Woordvoerder, Hoofd van de Media- en Communicatie-Cel van Eurojust (Den Haag).

Bij koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten5 werden benoemd : Commandeur De heer Marcel VAN DE VOORDE, Emeritus Hoogleraar aan de Technische Universiteit te Delft;

Baron Philppe VLERICK, Commissaris-generaal van Eropalia India, Voorzitter van de "Belgo-Indian Chamber of Commerce & Industry" (BICC & I).

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten6 werden benoemd : Ridder De heer François GRAUX, Hoofd Juridisch Raadgever van "Energy International" van GDF Suez, "Company Secretary" en "General Counsel" van "International Power plc.";

De heer Geert PEETERS, "Chief Financial Officer" van "Energy International" van GDF Suez;

De heer Guy RICHELLE, "Head of Operations, Markets & Sales and Human Resources" van "Energy International" van GDF Suez;

De heer Jan VANOUDENDYCKE, "Head of Operations" van GDF Suez Energy voor Midden-Oosten, Turkije en Afrika (META).

Bij koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten2 werd benoemd : Officier Mevr. Françoise ACKERMANS, Vertegenwoordigster van UNICEF in de Republiek Mali.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten werd benoemd : Officier Mevr. Annie Herminie Pauline Marie COLIN, gezegd « Anne Rosat », echtgenote Rosat, Papierknipkunstenares.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters in de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtcommissie en een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014003087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "ge type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH verordening, de biociden verordening en de CLP verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 03/11/2016 numac 2016000691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van sluiten werd benoemd : Ridder De heer Louis LELOUP, Meester-Glazenier.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten werd benoemd : Ridder De heer Philippe DELMOTTE, "Mexico Country Manager and Head of Mexican Gas Transportation and LDC (GDF Suez)".

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid - nachtpres type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2013012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervangin type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014024361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.500 euro aan de VZW « Natagora » type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.500 euro aan de VZW "Natuurpunt" type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014024337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro aan VZW "Arbeid en Milieu" sluiten werd benoemd : Officier De heer Philippe BROUSMICHE, Gewezen Nationaal Afgevaardigde voor de Belgisch-Congolese Vereniging van Oud-Strijders.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vierde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de ze type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot verhoging van het quotum overuren sluiten werd benoemd : Officier De heer Joris GHESQUIERE, "Former Head of Plans and Policy Branch, NATO Office of Resources (NATO HQ Brussels)".

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten4 werden benoemd : Officier De heer Philippe LHOMME, Voorzitter van Deficom;

De heer Johan VANDERPLAETSE, Directeur-generaal van Emerson voor Rusland en Oost-Europa.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten8 werd benoemd : Grootkruis Graaf Jacques ROGGE, Voormalig Voorzitter van het internationaal Olympisch Comité.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten5 werd benoemd : Officier Mevr. Madeleine HERMAN, Secretaresse en Stichtster van Volontariat (Indië).

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten6 werden benoemd : Ridder De heer Hendrik DE BUYSERIE, "Head of Human Resources" van "Energy International" van GDF Suez;

De heer Johan DE SAEGER, "Head of Business Development" van GDF Suez Energy voor Azië;

De heer Pierre DEVILLERS, "Head of Human Resources and Communication" van GDF Suez Energy voor Latijns Amerika;

De heer Luc DIETVORST, "Head of Generation Hazelwood" van GDF Suez Energy voor Australië;

De Heer Michel GANTOIS, "Head of Finance and Business Control" van GDF Suez Energy voor Azië;

Mevr. Annick JANSSENS, "Deputy General Counsel, Ethics and Compliance" van "Energy International" van GDF Suez;

De heer Axel LEVEQUE, "Head of Operations" van GDF Suez Energy voor Latijns Amerika;

Mevr. Sophie MERTENS-STOBBAERTS, "Head of Strategy and Sustainable Development" van "Energy International" van GDF Suez;

De heer Patrick OBYN, "General Counsel" van GDF Suez Energy voor Latijns Amerika;

De heer Jean RAPPE, "Head of Business Development" van GDF Suez Energy voor Midden-Oosten, Turkije en Afrika (META);

De heer Mario SAVASTANO, "Head of Construction, Assets & Technology" van GDF Suez Energy voor Midden-Oosten, Turkije en Afrika (META);

De heer Stefaan SERCU, "Head of Trading & Portfolio Management" van GDF Suez voor Noord-Amerika;

De heer Marc VAN HAVER, "Turkey country Manager" van GDF Suez Energy voor Midden-Oosten, Turkije en Afrika (META);

De heer Lode VERDEYEN, "Head" van E-CL, dochteronderneming van GDF Suez Energy voor Latijns Amerika;

De heer Brendan WAUTERS, "Head" van Senoko Energy, dochteronderneming van GDF Suez Energy voor Azië.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten7 werd benoemd : Ridder De heer Jean-Philippe VAN NIJEN, Honorair Consul van België in Sao Tomé en Principe.

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten3 werd benoemd : Commandeur Barones Léonia COOREMAN, alias Annie CORDY, Artieste.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten9 werd benoemd : Officier De heer Marc WILLEM, "Information Systems Manager" van de NAMSA en Voorzitter van de Belgische Koninklijke Vereniging in het Groothertogdom Luxemburg.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten1 werd benoemd : Ridder De heer Hans Maxime Simone Maria VERHEYE, Ondervoorzitter van de "Belgica Club" in Kaapstad.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten werden benoemd : Officier De heer Dirk Leonard CRAEN, Voorzitter van de "European University" (Zwitserland);

De heer Dirk DE CUYPER, CEO van Resilux (PET-preforms en -flessen).

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten2 werd benoemd : Ridder De heer Jean GONÇALVES, Ereconsul van België in Zimbabwe.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten werd benoemd : Ridder Mevr. Monique GEORGES, Beheerder van het Agentschap Alyssa.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid - nachtpres type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2013012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervangin type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014024361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.500 euro aan de VZW « Natagora » type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.500 euro aan de VZW "Natuurpunt" type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014024337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro aan VZW "Arbeid en Milieu" sluiten werd benoemd : Officier De heer Abid HUSAIN, Handelsattaché bij de Ambassade van België te Islamabad.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten werden benoemd : Officier De heer Philippe CRENER, Voorzitter van de Kamer van Koophandel van België en Luxemburg in Catalonië;

De heer Roland DRUOT, Gewezen Voorzitter van de Kamer van Koophandel van België en Luxemburg in Catalonië.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vierde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de ze type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot verhoging van het quotum overuren sluiten werd benoemd : Commandeur Mgr. Eugène Lambert Adrien RIXEN, Bisschop van het bisdom Goisss (Brazilië).

Bij koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014014345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014205287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding te type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte sluiten werd benoemd : Officier De heer Jacques COLLARD, Voormalig journalist en auteur van musicals.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014205545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205906 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014205249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2013 type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014205208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende een overgangsmaatregel met betrekking tot de procedure van de toekenning van de loonschalen AA4 en A4A aan het personeelslid van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten sluiten werd benoemd : Commandeur De heer Jean-Claude EECKHOUT, Ere-Directeur-Generaal van de Europese Commissie.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014205545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205906 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014205249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2013 type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014205208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende een overgangsmaatregel met betrekking tot de procedure van de toekenning van de loonschalen AA4 en A4A aan het personeelslid van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten sluiten werd verleend : De Gouden Medaille Mevr. Christiane Emilienne VANNIEUWENHUYZE, Concierge van het Consulaat-Generaal van België te Rijsel.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten3 werd benoemd : Ridder De heer Jacques NAVEAU, Wijnboer en bedrijfsleider (Provence).

Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014202871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten0 werd benoemd : Commandeur De heer Geert DANCET, Uitvoerende Directeur van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA).

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten6 werd benoemd : Officier De heer Willem VAN TWEMBEKE, "Chief Executive Officer" van "International Power plc. (Energy International)" en lid van het Uitvoerend Comité van GDF Suez.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten werden benoemd : Commandeur De heer Naseem SAIGOL, Industrieel en Ereconsul van België te Lahore;

De heer Sadruddin HASHWANI, Industrieel en Ereconsul van België te Karachi;

De heer Ronnie LETEN, Voorzitter en CEO van Atlas-Copco (Stockholm).

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014003121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de eretitel van ondervoorzitter van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de eretitel van erelid van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de opdracht, de bevoegdheid, het statuut en de werkingsmodaliteiten van de regeringscommissaris en van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van sommige bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht voor bepaalde categorieën van financiële diensten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014014346 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 300.000 EUR aan CIDEP VZW in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initi sluiten werd benoemd : Commandeur De heer Paul GHEYSENS, CEO van Ghelamco.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten1 werd benoemd : Officier Mevr. Iris Van der Veken, Voorzitster van Global Compact Network Belgium.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende herbenoeming van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, § 7, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Inve type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaansze sluiten werd benoemd : Ridder Mevr. Nadine VAN WALLEGHEM, echtgenote EVRARD, Bestuurder-secretaris van de V.Z.W. "Mémoires du Congo".

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in sluiten0 werd benoemd : Ridder De heer Cédric BARBIER, General Manager van Besix voor Saoedi-Arabië.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vierde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de ze type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot verhoging van het quotum overuren sluiten werd benoemd : Commandeur De heer Marc CLEMEUR, Directeur-generaal van de « Opéra national du Rhin » in Straatsburg.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014205545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205906 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014205249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2013 type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014205208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende een overgangsmaatregel met betrekking tot de procedure van de toekenning van de loonschalen AA4 en A4A aan het personeelslid van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten sluiten werd benoemd : Ridder De heer Paul Emile Alain ZOUTARD, Gewezen administratief bediende op het Consulaat-Generaal van België te Rijsel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^