Ministerieel Besluit van 01 december 2000
gepubliceerd op 21 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011511
pub.
21/12/2000
prom.
01/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998, 30 oktober 1998 en 11 december 1998, inzonderheid op de artikelen 74, 75, 75bis en 78;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste nettoactief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en 25 februari 1996, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt bevestigd onder het nummer voor zijn naam onder zijn nieuwe benaming met het oog op het aanbieden of het toezeggen van leningen op afbetaling, overeenkomstig artikel 1, 11° van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet : 741 N.V. NECADIS CREDIT PLANTIN EN MORETUSLEI 295 2140 BORGERHOUT

Art. 2.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt erkend onder het nummer voor zijn naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van financieringshuren overeenkomstig artikel 1, 10°, van dezelfde wet : 201722 N.V. DEXIA LEASE BELGIUM LIEFDADIGHEIDSTRAAT 15/7 1210 BRUSSEL

Art. 3.De volgende met name hierna aangeduide personen worden erkend onder het nummer voor hun naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van leningen op afbetaling overeenkomstig artikel 1, 11°, van dezelfde wet : 201723 GASELWEST C.V.B.A. STADHUIS 8800 ROESELARE 201741 S.A. INTER BROKERS BOULEVARD DU SOUVERAIN 125 1160 BRUXELLES 201766 S.A. SERENITY CREDIT RUE DE LINTHOUT 188 1040 BRUXELLES

Art. 4.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt geregistreerd onder het nummer voor zijn naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van kredietopeningen overeenkomstig artikel 1, 12°, van dezelfde wet : 201731 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS 9, QUAI DU PRESIDENT DOUMER 92400 COURBEVOIE (FRANCE) SUCCURSALE EN BELGIQUE : AVENUE LOUISE 81, 1050 BRUXELLES

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2000.

Brussel, 1 december 2000.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^