Ministerieel Besluit van 01 december 2000
gepubliceerd op 21 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014281
pub.
21/12/2000
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1965 houdende goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van radardiploma's voor de Rijn, inzonderheid op artikel 4, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd bij de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2001 : 1° in de hoedanigheid van voorzitter : De heer J.P. DE BUCK, nautisch directeur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart; 2° in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter; De heer P. JANSSEN, scheepvaartinspecteur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart; 3° in de hoedanigheid van lid : a) de heer R.SMET, ere-directeur van de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen, en b) de heer P.WATS, ere-hoogleraar aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen; 4° in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid : a) de heer H.VERWERFT, adjunct-directeur van de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen, b) de heer F.VANLOOY, houder van het radardiploma voor de Rijn, c) de heer J.DE LAMPER, houder van het radardiploma voor de Rijn, d) de heer P.MORREEL, houder van het radardiploma voor de Rijn, e) de heer L.CALLEBAUT, houder van het radardiploma voor de Rijn, f) de heer J.VAN DER LINDEN, houder van het radardiploma voor de Rijn, en g) de heer P.STEENACKER, houder van het radardiploma voor de Rijn.

Brussel, 1 december 2000.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^