Ministerieel Besluit van 01 december 2016
gepubliceerd op 16 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022479
pub.
16/12/2016
prom.
01/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022479

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


1 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 294, §§ 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1;

Aangezien de prijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland wijzigt vanaf 1 januari 2017, dient deze nieuwe prijs tegen die datum gepubliceerd te worden, Besluit : Enig artikel. Artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 mei 1991, 24 januari 1992, 4 februari 1993, 14 april 1994, 20 maart 1995, 21 oktober 1996, 6 maart 1997, 25 november 1997, 9 april 1999, 19 november 1999, 22 december 2000, 8 april 2003, 4 februari 2004, 15 februari 2005, 27 december 2005, 8 januari 2007, 10 december 2007, 9 maart 2009, 21 januari 2010, 20 december 2010, 12 januari 2012, 20 december 2012, 28 november 2013, 22 december 2014 en 8 oktober 2015 wordt aangevuld als volgt : « Voor het tijdvak van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 is de in § 1 bedoelde verpleegdagprijs vastgesteld op 496,09 euro. ».

Brussel, 1 december 2016.

Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^