Ministerieel Besluit van 01 december 2016
gepubliceerd op 20 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031822
pub.
20/12/2016
prom.
01/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031822

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


1 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden, artikelen 10, 13 en 21;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring, artikelen 11, 13 en 17;

Gelet op de gender-test uitgevoerd op 18 oktober 2016;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van ACTIRIS, gegeven op 27 oktober 2016;

Gelet op het advies 60.375/1 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de problematiek van de betalingsinstellingen en van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met name de uitvoering van de regelgevende wijzigingen en van de arbeidsprocedures, teneinde ervoor te zorgen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beroep op deze kan doen;

Overwegende de noodzaak een tijdelijke oplossing te vinden in afwachting van de regelgevende wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.ACTIRIS wordt aangewezen als de instelling belast met : 1° de storting van de maandelijkse stage-uitkering bedoeld in artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring;2° de ontvangst van het bewijs van aanwezigheid op de stageplaats bedoeld in artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring.

Art. 2.Treden in werking op 1 januari 2017 : 1° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring;2° dit besluit. Brussel, 1 december 2016.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^