Ministerieel Besluit van 01 februari 2001
gepubliceerd op 16 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027414
pub.
16/05/2002
prom.
01/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer (« P.P.G.I.E. »)


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Gelet op het decreet van 21 april 1994 betreffende de milieuplanning in het kader van de duurzame ontwikkeling;

Gelet op het decreet van 15 april 1999 betreffende de kringloop van het water en houdende oprichting van een « Société publique de gestion de l'eau » (Openbare maatschappij voor waterbeheer);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 waarbij een toelage wordt verleend aan de universitaire centra, met name aan de « Université de Liège », de « Fondation universitaire luxembourgeoise », de « Université Catholique de Louvain », de « Université libre de Bruxelles », de « CEBEDEAU », de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix », de « Faculté polytechnique de Mons » en de « Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux », inzonderheid op artikel 2, laatste lid, Besluit :

Artikel 1.De in de tabel vermelde personen worden benoemd tot respectievelijk gewoon en plaatsvervangend lid van het « P.P.G.I.E. ».

Art. 2.De heer Philippe Boury en de heer Alain Gillis worden benoemd tot respectievelijk gewone en plaatsvervangende voorzitter van het « P.P.G.I.E. ».

Art. 3.De heer Jean-Pierre Verhaegen en de heer Bruno Flamion worden benoemd tot respectievelijk gewone en plaatsvervangende ondervoorzitter van het « P.P.G.I.E. ».

Art. 4.De heer Benoît Tricot, eerste attaché bij het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (« D.G.R.N.E. »), wordt benoemd tot secretaris van het « P.P.G.I.E. ».

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Namen, 1 februari 2001.

M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^