Ministerieel Besluit van 01 februari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022166
pub.
19/02/2007
prom.
01/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2007. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986, 16 maart 1999 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 juli 2001, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande ziekenhuisdiensten worden erkend voor de opleiding van huisartsen voor een termijn van twee jaar : Medisch Sociaal Opvang Centrum, Brussel;

Psychiatrie, Spoedgevallen, « C.H.U. Saint-Pierre », Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 december 2005.

Brussel, 1 februari 2007.

Voor de Minister : Wnd. Directeur-generaal, M. VAN HOEGAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^