Ministerieel Besluit van 01 februari 2014
gepubliceerd op 13 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031184
pub.
13/03/2014
prom.
01/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 24, vierde lid, 1° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 24, vierde lid, 1° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brusselse Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, artikel 18, vierde lid, 2°, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als secretarissen van de selectiecommissies van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Frédérique Urbain, attaché;2° van de Nederlandse taalrol : Karolien Maerten, attaché; B. als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Marine Cossu, assistent;2° van de Nederlandse taalrol : Brigitta Bosmans, assistent.

Art. 2.Worden aangewezen als secretarissen van de selectiecommissies van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brusselse Hoofdstedelijk Parkeeragentschap : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Sophie Stevens, eerste attaché;2° van de Nederlandse taalrol : Carlo Cressato, attaché; B. als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Frédérique Urbain, attaché;2° van de Nederlandse taalrol : Brigitta Bosmans, assistent.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 10 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031767 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031768 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Brussel, 1 februari 2014.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, OpenbaarAmbt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^