Ministerieel Besluit van 01 juli 1997
gepubliceerd op 27 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022492
pub.
27/08/1997
prom.
01/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


1 JULI 1997. Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, inzonderheid op artikel 1, 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, inzonderheid op artikel 4, 6;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 31 januari 1997 en 23 mei 1997, Besluit : Enig artikel. Worden erkend als weefselbank voor femurkoppenallogreffen, voor een periode ingaande op 1 juli 1997 en eindigend op 30 juni 1998 : 1. het Sint-Elisabeth Ziekenhuis, De Frélaan 206, 1180 Brussel;2. het Algemeen Ziekenhuis Heilig Hart, Bloklaan 5, 1730 Asse;3. het H.Hartziekenhuis, Wilgenstraat 2, 8800 Roeselare.

Brussel, 1 juli 1997.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^