Ministerieel Besluit van 01 juli 2013
gepubliceerd op 15 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

bron
instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
numac
2013012234
pub.
15/07/2013
prom.
01/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen


De Minister van Gelijke Kansen, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende de reorganisatie van de Raad van de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen, artikels 26/2 en 26/3 ingevoegd door het koninklijk besluit van 19 januari 2010;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een periode van vier jaar als leden van de Commissie voor de bevordering van de venwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen : 1° als vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties : - effectif lid : Rorsvort, Jacqueline; - plaatsvervangend lid : Biard, Patricia; 2° als vertegenwoordigster van de representatieve werkgeversorganisatie : - effectif lid : Misonne, Anne; - plaatsvervangend lid : Thonon, Pierre; 3° als vertegenwoordigster van de minister die Ambtenarenzaken onderzijn bevoegdheid heeft : - effectief lid : Daems, Els; - plaatsvervangend lid : Othmani, Hafida; 4° als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van het personeel van de openbare diensten : - effectief lid : Jacqmain, Jean; - plaatsvervangend lid : Kerrinckx, Liliane; 5° als vertegenwoordigers van de vrouwenorganisaties : - effectieve leden : De Vos, Dominique; Bauwelinck, Bert; - plaatsvervangende leden : Baldewijns, Pierre;

Moestermans, Herlindis; 6° als vertegenwoordigers van de minister van Gelijke Kansen : - effectieve leden : De Briey, Laurent; Huyghe, Tinneke; - plaatsvervangende leden : Ouriaghli, Karima;

Coryn, Thierry.

Art. 2.Wordt benoemd voor dezelfde periode als voorzitter van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen : Jacqmain, Jean; - plaatsvervangster : Kerrinckx, Liliane.

Brussel, 1 juli 2013.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^