Ministerieel Besluit van 01 juni 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers

bron
vlaamse overheid
numac
2007035920
pub.
26/06/2007
prom.
01/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID


1 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers sluiten betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998 en bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 1 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 januari 1995, 8 mei 1998, 21 december 2001, 21 maart 2005 en 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers sluiten betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2006, 19 mei 2006 en 13 februari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 mei 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 16 mei 2007;

Overwegende dat de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen heeft verzocht om het stamboek van het schapenras Wiltshire Horn bij te houden;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is de rassen vast te stellen waarvoor de erkende fokkersvereniging de stamboeken bijhoudt zodat de fokkers van dieren van die rassen onmiddellijk de waarborgen kunnen genieten die verbonden zijn aan de inschrijving in een stamboek, Besluit : Enig artikel. Aan punt 1° van de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers sluiten betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2006, 19 mei 2006 en 13 februari 2007, wordt een punt k) toegevoegd, dat luidt als volgt : « k) Wiltshire Horn; » Brussel, 1 juni 2007.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^