Ministerieel Besluit van 01 juni 2017
gepubliceerd op 13 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018040165
pub.
13/07/2018
prom.
01/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040165

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


1 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse v sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 174 van 7 juli 2017, bladzijde 71053, moeten de volgende correcties worden aangebracht in het hoofdstuk « L.3.1.4. Centromedullaire nagel voor lidmaatverlenging »: 1° - In het artikel 1, dient het nummer van de nominatieve lijst behorende bij de verstrekking 167974-167985, vermeld in de tabel, als volgt te worden gelezen : « 36701 » in plaats van « 34212 »;2° - In het artikel 2, dient het punt 2° als volgt te worden gelezen : « de nominatieve lijst 36701 behorende bij de verstrekking 167974-167985, die als bijlage is gevoegd bij dit besluit, wordt toegevoegd » in plaats van « de nominatieve lijst 34212 behorende bij de verstrekking 167974-167985, die als bijlage is gevoegd bij dit besluit, wordt aangepast ».

begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^