Ministerieel Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 31 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022192
pub.
31/03/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, van 12 augustus 1985 en van 13 juni 1986;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1992 houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 1994 houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 1995 houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande geneesheren als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 22 november 1999 : Dr. Aerts, J., Schoten;

Dr. De Brandt, F., Buggenhout;

Dr. Fourneau, E., Geel;

Dr. Quintelier, F., Hamme;

Dr. Quintens, Th., Leopoldsburg;

Dr. Vandemaele, N., Montignies-sur-Sambre;

Dr. Van Pelt, A., Willebroek;

Dr. Van Ranst, K., Puurs;

Dr. Van Wijk, E., Brasschaat.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 22 november 1999.

Brussel, 1 maart 2000.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^